CONTE_SENCER.mp3

Dàmaris Gelabert L' hivern ha arribat.mp3

divendres, 2 de novembre de 2007

CONEIXEM A TOMÀS GARCÉSAquí us presento una activitat relacionada amb la música per dur-la a terme amb nens d'educació infantil.

Activitat 1: Cançó d'enyorança (Tomàs Garcés)
En aquesta activitat, ens asseurem sobre un llençol envoltat d'elements naturals com herbes aromàtiques, còdols i pedres, fruits del bosc, canyes, ... Els llums estaran apagats i començarà a sonar una música d'onades del mar i ocells. Iniciarem la lectura i interpretació del poema Cançó d'enyorança de Tomàs Garcés. Demanarem als nens que obrin o tanquin els ulls depenent del vers que estiguem llegint, per afavorir la vivenciació d'aquest a partir dels sons. Utilitzarem diferents materials per aconseguir aquesta vivenciació, un llençol que mourem perquè escoltin el so d'una vela d'una barca, els sons que fan les pedres quan xoquen entre elles,...

Quan acabem la lectura, comentarem què és el que han sentit, quines sensacions han viscut, quines coses els han agradat més, etc. Després, presentarem a l'autor i parlarem de les sensacions i emocions com són l'enyorança.

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/garces.htm#Can%E7%F3%20d'enyoran%E7a

Activitat 2: Vivenciem corporalment la música
En aquesta activitat, posarem diferents audicions de músiques que puguin denotar diferents sentiments com l'alegria, la vitalitat, la tristesa,... i demanarem als nens que expressin corporalment el que escolten, movent-se per tot l'espai de l'aula.

http://www.goear.com/listen.php?v=4dedb1a

http://www.goear.com/listen.php?v=9cdcfbc

http://www.goear.com/listenwin.php?v=11c9b78

http://www.goear.com/listen.php?v=8013b7d

Activitat 3: Conversa sobre el que hem viscut
L'activitat consistirà en conversar sobre com s'han expressat corporalment quan una música denotava tristor o alegria i, hauran de verbalitzar per quins motius pensen que la música podia expressar aquests sentiments. Després, els demanarem que ens expliquin com s'han sentit realitzant l'activitat.

Activitat 4: Mostrem plàsticament el que hem viscut a l'aula
Per acabar l'activitat, demanarem als nens que expressin plàsticament allò que han sentit durant al sessió. Utilitzaran pintura de dits, papers diversos, confettis, ... Després, les penjarem a la classe.